VEREJNÁ TELOCVIČŇA NA FRANCISCIHO

POPRAD JE MLADÉ MESTO, ALE OBYVATEĽSTVO STARNE
26. augusta 2018
MHD V POPRADE – LACNÁ, EFEKTÍVNA, EKOLOGICKÁ?
9. septembra 2018

V Poprade máme veľké športoviská, ktoré slúžia občanom a prevažne športovým klubom na výchovu mládeže a seniorské súťaže. Potom máme detské ihriská, ktorých určite nie je dostatok a slúžia našim deťom. No a nakoniec sú to telocvične základných a stredných škôl, kde športujú žiaci, mládež, kluby, ako aj verejnosť.

V meste mi ale popri týchto športoviskách chýba (nejedna) telocvičňa, ktorá by slúžila hlavne širokej verejnosti. Miesto, ktoré bude otvorené počas celého týždňa a kde si budú môcť prísť zahrať svoj šport deti a mládež, ktoré sa športu nevenujú profesionálne, ale napríklad sa len naháňajú s hokejkami či loptou pri svojej bytovke. Miesto, kde si po práci v popoludňajších a večerných hodinách prídu zahrať futsal, volejbal, basketbal, bedminton, či florbal partie dospelých. Alebo aj celé rodiny.

Takéto miesto som našiel.
Mnohí ste “športovo” vyrastali v telocvični na bývalej “Fučíkovej”, dnes Francisciho ulici. A mnohých vás pohľad do útrob tejto telocvične asi zabolí. Vrátiť tejto telocvični dôstojný šat a otvoriť ju pre širokú verejnosť je v tomto čase najjednoduchšie, čo v meste vieme pre ďalšie športovisko spraviť. Máme mestský priestor, mestský pozemok, dostatok mestských prostriedkov.
Poprad je od nepamäti športové mesto a verím, že ním aj naďalej ostane. Chcem plne podporovať profesionálnych športovcov, ale aj športovanie ostatných občanov. Vytvoriť podmienky na šport a voľný čas opäť nie je žiadna veda ani veľká vízia. Je to jedna zo základných úloh fungujúceho mesta.