Prečo skutočne nezávislý


Kým v minulosti sa kandidáti na primátorov predbiehali v tom, kto prvý získa podporu niektorej z vládnych, či parlamentných strán, dnes sa zdá byť situácia iná.

Dnes je moderné byť nezávislý, pretože občania stratili dôveru v štandardné politické strany a politikov. Útechu a nádej naopak hľadajú u nezávislých kandidátov, ktorí majú byť pre nich akousi zárukou väčšej ústretovosti voči záujmom a potrebám občanov.

Túto situáciu pochopili aj štandardné politické strany, ktoré už v prevažnej miere v komunálnych voľbách nepredstavujú svojich straníckych kandidátov, ale naopak, s otvorenou alebo skrytou podporou podporujú niektorého z nezávislých kandidátov, čo im na základe politickej dohody prinesie rovnaké výhody, ako keby mali svojho straníckeho kandidáta.

Tento súčasný trend v politike a celkovo v spoločnosti zaznamenali aj investičné a záujmové skupiny, či jednotlivci, ktorí skryto finančne podporujú nezávislých kandidátov z dôvodov, len aby v budúcnosti účelovo obhajovali ich osobné záujmy.

Byť skutočne nezávislý znamená kandidovať bez podpory akýchkoľvek politických strán alebo skrytej podpory záujmových skupín, či jednotlivcov.

Byť skutočne nezávislý kandidát znamená byť čitateľný, a to aj s ľuďmi okolo neho.

Princíp občianskej angažovanostiobčianskej iniciatívy posúva hodnoty nezávislosti práve k tomu, ktorému má politika slúžiť, teda k občanovi.

Hlas občana má pre mňa cenu zlata, preto s ním nebudem obchodovať!

Jozef Košický

Prečo skutočne nezávislý


Kým v minulosti sa kandidáti na primátorov predbiehali v tom, kto prvý získa podporu niektorej z vládnych, či parlamentných strán, dnes sa zdá byť situácia iná.

Dnes je moderné byť nezávislý, pretože občania stratili dôveru v štandardné politické strany a politikov. Útechu a nádej naopak hľadajú u nezávislých kandidátov, ktorí majú byť pre nich akousi zárukou väčšej ústretovosti voči záujmom a potrebám občanov.

Túto situáciu pochopili aj štandardné politické strany, ktoré už v prevažnej miere v komunálnych voľbách nepredstavujú svojich straníckych kandidátov, ale naopak, s otvorenou alebo skrytou podporou podporujú niektorého z nezávislých kandidátov, čo im na základe politickej dohody prinesie rovnaké výhody, ako keby mali svojho straníckeho kandidáta.

Tento súčasný trend v politike a celkovo v spoločnosti zaznamenali aj investičné a záujmové skupiny, či jednotlivci, ktorí skryto finančne podporujú nezávislých kandidátov z dôvodov, len aby v budúcnosti účelovo obhajovali ich osobné záujmy.

Byť skutočne nezávislý znamená kandidovať bez podpory akýchkoľvek politických strán alebo skrytej podpory záujmových skupín, či jednotlivcov.

Byť skutočne nezávislý kandidát znamená byť čitateľný, a to aj s ľuďmi okolo neho.

Princíp občianskej angažovanostiobčianskej iniciatívy posúva hodnoty nezávislosti práve k tomu, ktorému má politika slúžiť, teda k občanovi.

Hlas občana má pre mňa cenu zlata, preto s ním nebudem obchodovať!

Jozef Košický