PSIA POLITIKA PRE MESTO POPRAD

MHD V POPRADE – LACNÁ, EFEKTÍVNA, EKOLOGICKÁ?
9. septembra 2018
MESTO JE AJ BLÍZKA ZELEŇ A MOŽNOSTI NA ODDYCH, ČI RELAX
3. októbra 2018

Svoju politiku v našom meste nemajú len občania, energetika, doprava, či iné „politiky“. Svoj Poprad v Poprade majú aj naši štvornohí kamaráti. A samozrejme ich majitelia. Pre mnohých sú psíky súčasťou rodiny, pre deti kamarátmi do dažďa a pre mnohých opustených ľudí nenahraditeľnými spoločníkmi.
Dlho som si neuvedomoval, že psov v Poprade nie je najmenej a ich majiteľom sa tu nežije najlepšie. Ale stretnutia s vami z posledných týždňov a mesiacov mi trochu otvorili oči a pozrel som sa na „psiu politiku“ bližšie.
V našom meste platia takmer všetci majitelia daň za psa, ktorá je vo výške 40 €; 20 € je to za psa chovaného v rodinnom dome a potom sú tu úľavy napríklad pre zdravotne ťažko postihnutých. Záchranárske psíky to majú „zadarmo“.
Mesto Poprad v roku 2017 vybralo na daniach za psa 67 055 €. Veľa, málo? Toto číslo nám niečo napovedá o počte psíkov na území mesta, ktorých bude podľa odhadov takmer 1700.
Dôležité ale podľa mňa je, ako sa poplatky za našich štvornohých kamarátov vrátili v službách pre ich majiteľov.
Mesto musí plniť zákonnú povinnosť odchytu psíkov a ich umiestnenia, na čo máme pri ceste na letisko zriadený útulok, ktorý v roku 2017 „stál“ 51 780 €. V tomto roku bolo v útulku prijatých 113 psíkov, 69 bolo adoptovaných, 42 čakalo na konci roka na svojho nového majiteľa. Tu máme odpoveď na otázku, kam smeruje väčšina výberu tejto špeciálnej psej dane. Či je to veľa, alebo málo, to si teraz úprimne netrúfam povedať.
Stále nám však ostáva 15 tisíc eur, ktoré by sme mohli vrátiť našim občanom. A možno aj viac, ak mesto hospodári tak ako má.
Vidíte však v našom meste koše na psie exkrementy, dostupné vrecká, či iné psie vymoženosti? S kolegami sme blúdili po meste, no veľa sme ich teda nenašli.
A ako si predstavujem fungujúcu psiu politiku za dane majiteľov psov? Je to jednoduché, osadením košov na psie exkrementy, či psích toaliet (staníc) a vybudovaním výbehových zón, resp. psích parkov.