Prečo kandidujem


S mestom Poprad ma spája môj rodinný a aj profesijný život.

Mesto a ľudia, ktorí v ňom žijú, mi do života dali veľa, a preto je teraz čas im to vrátiť.

Ako mladý človek, chcem spraviť pre svoje mesto maximum, chcem pracovať pre ľudíponúknuť im víziu moderného a dynamicky sa rozvíjajúceho mesta.

Svoj doterajší život som obetoval starostlivosti o seniorov a práci pre ľudí. Tak ako sa snažím vytvárať kvalitné podmienky pre dôstojné starnutie a dožitie Popradčanov v našich zariadeniach, tak sa chcem postarať o vytváranie podmienok pre kvalitný život v našom meste pre všetkých jeho obyvateľov.

Moje doterajšie dlhoročné manažérske skúsenosti a vedomosti z práce vo verejnej správe chcem využiť v prospech Vás a v prospech rozvoja nášho mesta.

Chcem pracovať pre Vás, obklopený tými najlepšími odborníkmi.

Politika je služba a komunálna zvlášť. Nie biznis!

Jozef Košický

 

 

Životopis

Osobné údaje:

Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Národnosť:
Rodinný stav:

Vzdelanie:

 • 2017

  Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave, odbor sociálne služby a poradenstvo, rigorózne štúdium
 • 1999 - 2004

  Trnavská univerzita v Trnave, odbor sociológia
 • 1995 - 1999

  SPŠ Poprad, odbor TIS - stavebníctvo

Pracovné skúsnosti:

 • 2007 - trvá

  riaditeľ Centra sociálnych služieb v Poprade
 • 2004 - 2007

  projektový manažér, Mestský úrad Poprad, odbor sociálny
 • 2001 - 2003

  anketár, Respond Slovakia, marketingová agentúra (dohoda o vykonaní práce)

Akreditované vzdelávacie programy:

 • 2016

  Metóda Validácie podľa Naomi Feil
 • 2014

  Systematické vzdelávanie pre pracovníkov v sociálnych službách - služby orientované na človeka
 • 2012

  Psychologické a psychiatrické minimum
 • 2006

  Osvedčenie o získaní vzdelania s celoštátnou platnosťou MVRR SR v nasledovných oblastiach: Politika súdržnosti EÚ; Možnosti čerpania finančných prostriedkov zo ŠF, tvorba projektov, špecifické činnosti pri realizácii projektov; Vzorové prípadové štúdie a schémy ŠP.

Iné:

Tvorba a realizácia projektov podporovaných z fondov EÚ, tvorba analýz a stratégií zameraných na sociálnu oblasť. Skúsenosti z oblasti hodnotenia projektov v rámci Štrukturálnych fondov EÚ.
Člen Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, r. 2006 - 2009.

Prečo kandidujem


S mestom Poprad ma spája môj rodinný a aj profesijný život.

Mesto a ľudia, ktorí v ňom žijú, mi do života dali veľa, a preto je teraz čas im to vrátiť.

Ako mladý človek, chcem spraviť pre svoje mesto maximum, chcem pracovať pre ľudíponúknuť im víziu moderného a dynamicky sa rozvíjajúceho mesta.

Svoj doterajší život som obetoval starostlivosti o seniorov a práci pre ľudí. Tak ako sa snažím vytvárať kvalitné podmienky pre dôstojné starnutie a dožitie Popradčanov v našich zariadeniach, tak sa chcem postarať o vytváranie podmienok pre kvalitný život v našom meste pre všetkých jeho obyvateľov.

Moje doterajšie dlhoročné manažérske skúsenosti a vedomosti z práce vo verejnej správe chcem využiť v prospech Vás a v prospech rozvoja nášho mesta.

Chcem pracovať pre Vás, obklopený tými najlepšími odborníkmi.

Politika je služba a komunálna zvlášť. Nie biznis!

Jozef Košický

 

 

Životopis

Osobné údaje:

Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Národnosť:
Rodinný stav:

Vzdelanie:

 • 2017

  Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave, odbor sociálne služby a poradenstvo, rigorózne štúdium
 • 1999 - 2004

  Trnavská univerzita v Trnave, odbor sociológia
 • 1995 - 1999

  SPŠ Poprad, odbor TIS - stavebníctvo

Pracovné skúsnosti:

 • 2007 - trvá

  riaditeľ Centra sociálnych služieb v Poprade
 • 2004 - 2007

  projektový manažér, Mestský úrad Poprad, odbor sociálny
 • 2001 - 2003

  anketár, Respond Slovakia, marketingová agentúra (dohoda o vykonaní práce)

Akreditované vzdelávacie programy:

 • 2016

  Metóda Validácie podľa Naomi Feil
 • 2014

  Systematické vzdelávanie pre pracovníkov v sociálnych službách - služby orientované na človeka
 • 2012

  Psychologické a psychiatrické minimum
 • 2006

  Osvedčenie o získaní vzdelania s celoštátnou platnosťou MVRR SR v nasledovných oblastiach: Politika súdržnosti EÚ; Možnosti čerpania finančných prostriedkov zo ŠF, tvorba projektov, špecifické činnosti pri realizácii projektov; Vzorové prípadové štúdie a schémy ŠP.

Iné:

Tvorba a realizácia projektov podporovaných z fondov EÚ, tvorba analýz a stratégií zameraných na sociálnu oblasť. Skúsenosti z oblasti hodnotenia projektov v rámci Štrukturálnych fondov EÚ.
Člen Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, r. 2006 - 2009.