POPRAD JE MLADÉ MESTO, ALE OBYVATEĽSTVO STARNE

VRÁŤME SLUŠNOSŤ DO POLITIKY
13. augusta 2018
VEREJNÁ TELOCVIČŇA NA FRANCISCIHO
4. septembra 2018

Keď ste mladí, nemyslíte na to čo budete robiť o dvadsať rokov a už vôbec nie na dôchodku. Aj mesto Poprad je zložením obyvateľstva relatívne mladé, no častokrát nemyslí na to, čo bude robiť o 10 – 20 rokov so svojimi seniormi.
Seniorom v našom meste sa venujem už viac ako 11 rokov. Za tento čas som si popri práci uvedomil viacero dôležitých skutočností, o ktorých musíme hovoriť už teraz.
Poprad rapídne starne. Kým v roku 2015 bolo v našom meste 8 798 obyvateľov nad 60 rokov, v roku 2017 ich už bolo 11 744, teda o tritisíc viac. Rovnako nám v Poprade od roku 2015 klesol počet obyvateľov vo veku od 15 – 60 rokov o takmer 5200.

Čo s tým ideme robiť?
Dôležitou témou je pritiahnuť mladé rodiny späť do Popradu. Aj o tom budeme neskôr hovoriť.

Ale nemenej dôležité je postarať sa o našich starkých v Poprade. O obyvateľov, ktorí v meste žili, pracovali a zanechali v ňom svoju stopu. Vďaka ktorým je dnes mesto väčšie, krajšie a úspešnejšie.

Častokrát sa ale o svojich bezvládnych blízkych nedokážu postarať ich deti, či najbližší. Cestujú, pracujú viac ako kedysi. A často ani zdravotný stav seniorov im nedovoľuje zostať bez 24-hodinovej starostlivosti.

Dôležité sú preto okrem iného aj zariadenia sociálnych služieb pre našich seniorov. Viaceré z týchto zariadení riadim. A viem, že kapacitne Popradu spolu s ďalšími určite nestačia.

V Poprade sa na umiestnenie do zariadenia pre seniorov v súčasnosti čaká približne 7 rokov! Je to veľmi dlhá doba, ktorá nie je dôstojná pre samotných starkých, ale ani pre ich rodiny.

Preto jednou z dôležitých priorít, na ktoré sa chcem spolu so svojim tímom zamerať, je vybudovanie ďalšieho zariadenia pre seniorov v Poprade s kvalitnou starostlivosťou.

A vlastne to je aj jedno z mojich prvých posolstiev – nechceme stavať v meste vzdušné zámky. Chceme spraviť z Popradu fungujúce mesto, plniace si svoje základné úlohy. Mesto, kde sa najprv bude dať chodiť, cestovať, hrať s deťmi, oddychovať a v neposlednom rade aj mesto, ktoré sa postará o svojich seniorov.