DAROVACÍ FORMULÁR

Podporte našu kampaň


Suma

10 €20 €30 €50 €100 €iné uviesť

Osobné údaje

Adresa bydliska

Uveďte, prosím, celú adresu trvalého bydliska. Podľa zákona môžeme dary prijímať iba od ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku alebo právnických osôb so sídlom na Slovensku. Adresa nebude zverejnená.


Vyplnením formulára poskytujem súhlas so spracovaním vyššie uvedených dát na účely Jozefa Košického podľa ustanovení zákona zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Informačný systém s dátami z formulára sa spracovateľ zaväzuje ochraňovať všetkými dostupnými prostriedkami. Na základe žiadosti dotknutej osoby spracovateľ dáta bezodkladne zlikviduje.

Suma

10 €20 €30 €50 €100 €iné uviesť

Kontaktné informácie

Podľa zákona môžeme dary prijímať iba od ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku alebo právnických osôb so sídlom na Slovensku. Adresa nebude zverejnená.


Vyplnením formulára poskytujem súhlas so spracovaním vyššie uvedených dát na účely Jozefa Košického podľa ustanovení zákona zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Informačný systém s dátami z formulára sa spracovateľ zaväzuje ochraňovať všetkými dostupnými prostriedkami. Na základe žiadosti dotknutej osoby spracovateľ dáta bezodkladne zlikviduje.

Odoslaním formulára vyjadrujete súhlas so znením darovacej zmluvy.